رستوران صفویه

نظرات مشتریان

جعفر

کیفیت غذاش متوسط بود, در کل خوبه