شریعتی،نرسیده به سراه ضرابخانه،پلاک ۱۰/۲۳
غذا : چلوکباب , دیزی ,

22862999