رستوران بیبلوس

میدان هفت تیر، فروشگاه زنجیره ای یاس، طبقه چهارم

88315470