پیست اسکی شهر تهران

نمایش 1-1 از 1 پیست اسکی شهر تهران
شهر تهران , پیست اسکی , استان تهران
امتداد جاده فشم به میگون، روستای شمشک