پیست اسکی

نمایش 1-2 از 2 پیست اسکی
کرج - کیلومتر 80 جاده چالوس
امتداد جاده فشم به میگون، روستای شمشک