پارک(بوستان) ولی عصر

نمایش 1-2 از 2 پارک(بوستان) ولی عصر
پارک(بوستان) , ولی عصر , شهر تهران , استان تهران , محل بازی کودکان
چهارراه ولیعصر (تقاطع خیابان ولیعصر) در همسایگی مجموعه تئاتر شهر
شهر تهران , ولی عصر , پارک(بوستان) , استان تهران
خیابان ولیعصر، پائین ترازتوانیر، روبه روی آزمایشگاه مرکزیخ