پارک(بوستان) با محل بازی کودکان

نمایش 1-2 از 2 پارک(بوستان) با محل بازی کودکان
استان تهران , محل بازی کودکان , رستوران , پارک(بوستان)
از شرق به خیابان ولیعصر، از جنوب به بزرگراه نیایش و از شمال به ساختمان مرکزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پارک(بوستان) , ولی عصر , شهر تهران , استان تهران , محل بازی کودکان
چهارراه ولیعصر (تقاطع خیابان ولیعصر) در همسایگی مجموعه تئاتر شهر