پارک(بوستان) قیطریه

نمایش 1-1 از 1 پارک(بوستان) قیطریه
پارک(بوستان) , قیطریه , شهر تهران , استان تهران
شمال بزرگراه صدر و انتهای خیابان قیطریه