سالن تئاتر

نمایش 1-10 از 220 سالن تئاتر
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
سالن تئاتر
خیابان دكتر شریعتى ، بالاتر از آیت الله صدر
سالن تئاتر
تقاطع حافظ و سمیه، روبروى دانشگاه امیر كبیر، حوزه هنرى سازمان تبلیغات هنرى اسلامى
سالن تئاتر
خیابان انقلاب ، نبش بهار