دانشگاه تهران

انديشه ايجاد مرکزي براي آموزش عالي در ايران و به تعبير ديگر دانشگاه ،نخستين بار با تاسيس دارالفنون در 1230 ه.ش . به  همت ميرزاتقي خان اميرکبير عملي گرديد. دارالفنون گرچه توسعه  نيافت اما تجربه مغتنمي پيش روي کساني که در آرزوى آشنايي ايرانيان  با دانش هاي جديد وپيشرفت هاي اروپائيان در صنعت ، اقتصاد، سياست  و... بوده اند، قرار دادبا عطف به اين تجربه در 1307 ه.ش پروفسور دکتر محمود حسابى پيشنهادراه اندازي مرکزي جامع همه  يا اغلب دانش ها را با وزير وقت فرهنگ ، دکترعلي اصغر حکمت ، در ميان نهاد.

تهران-خیابان انقلاب

02161113358

نظرات مشتریان

Anonymous

عزیز دلمممم دانشگاه عزیزم واقعا افتخار میکنم به درس خوندن توی این دانشگاه ...کوی دانشگاه ...بئفه ی علوم اجتماعی ...بوفه ی ادبیات...حیاط هنرهای زیبا ...ادمهای جالب و به روز ...امکانات نسبت دانشگاهای دیگه بهتر ....عالی ترین خاطراتم اینجا شکل گرفت ...:)))))))