دانشكده سلامت، ايمني و محيط زيست وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دانشكده سلامت، ايمني و محيط زيست در سال1354 تحت عنوان "مدرسه عالي حفاظت و بهداشت كار" تاسيس و با يك رشته تحصيلي كارداني حفاظت و بهداشت كار شروع به كار نمود از سال 1362 براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با پذيرش دانشجو در رشته‌هاي بهداشت حرفه‌اي و بهداشت محيط در مقطع كارداني به كار خود ادامه داد. در سال 1363 نيز در رشته ايمني صنعتي در مقطع كارداني و در سال 1365 در رشته مهندسي بهداشت حرفه‌اي در مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشجو پذيرفت. در سال 1368 به نام "دانشكده حفاظت و بهداشت كار" تغيير نام يافت. اين دانشكده در سال 1381 در رشته مهندسي صنايع- ايمني صنعتي و در سال 1385 در رشته كارشناسي ناپيوسته ايمني صنعتي و محيط كار دانشجو پذيرش نمود.

تهران- حكيميه تهرانپارس- بلوار نور- جنب پارك ساحل

02177309961-65