شهربازی سرپوشیده سرزمین جادویی

تهران ، خیابان دماوند ، ایستگاه قاسم آباد ، مجتمع تجاری تفریحی یاس