مسجد جامع قلهک

شریعتی - پایین تر از خیابان کلاهدوز (دولت)

۲۲۶۰۷۶۲۸