کتابفروشی شهرکتاب بوستان

میدان پونک، مجتمع تجاری بوستان

۴۴۴۹۹۱۸۷-۴۴۴۹۸۴۲۰

نظرات مشتریان

Anonymous

سلام ببخشید من یه کتاب با عنوان سرمایه اجتماعی در اموزه های اسلام نوشته محمد علینی می خواستم

تانیا احمدی

با سلام می خواستم بدانم کتابهای ذیل را شما دارید: 1) اصول و روش ترجمه - دکتر ملانظر - انتشارات سمت 2) Active Skills for reading 3) English Gramer Forth Edition Betty s.azar Story A.Hagen (چاپ چهار-جلدآبی رنگ)

اونترنت

ممنون از شما