کتابخانه ابيانه

كتابخانه ابيانه در سال 1381 تاسيس شد اين كتابخانه در محله عارف كه به لحاظ كتابخانه و مراكز فرهنگي كمبود هاي زيادي دارد ،قرار گرفته است. اين كتابخانه با حدود 10000 جلد كتاب و سالن هاي مطالعه روزهاي زوج جهت بانوان و فرد جهت آقايان مي باشد. مساحت كتابخانه 120 متر مربع و داراي فعاليتهاي جنبي شامل برنامه هاي ادبي و برگزاري نمايشگاه هاي عمومي و تخصصي كتاب است. برخي فعاليتهاي فرهنگي كتابخانه دربوستان ابيانه كه كتابخانه در آن قرار دارد انجام مي شود.

بزرگراه شهيد محلاتي ، خيابان شهيد مخبر (عارف شمالي ) پارك ابيانه

33171785