تئاتر شهر تالار خانه خورشید

ئتاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است
)

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

۶۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۶۴۹۴۳۶۳