گالری آن

"نگارستان آن" اولین فضای خصوصی در تهران است که بمنظور نمایش هنر معاصر طراحی و ساخته شده است. مجموعه نگارستان شامل ساختمان گالری به مساحت خالص ۱۲۰ مترمربع و فضایی یکپارچه به ارتفاع ۵ متر است که با نورگیر سقفی, از نور طبیعی روز بهره می گیرد.

ونک، خيابان سئول، شماره 40

88603050