سینما آسیا

خیابان جمهوری ، چهارراه جمهوری ، تقاطع ولی عصر

۶۶۴۰۰۱۵۲