موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر 480 هزار کتاب چاپی، 24 هزار کتاب خطی، بیش از 40 هزار مجلد نشریه و میلیون‌ها برگ سند در آن نگهداری می‌شود،

تهران - منطقه ۱۲ - م. بهارستان - جنب مسجد مطهری - کتابخانه مجلس

۳۳۱۳۰۹۱۱ الی ۴, ۳۳۱۲۶۰۹۲, ۳۳۱۳۰۹۱۶ الی ۹, ۳۳۱۳۰۹۱۱ الی ۴