مرکز مطالعات و پژوهش های اسلامی


تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. آذربایجان - بعد از چهارراه شهیدداود آژیده - پ. ۲۳۳ - مسجد ولی عصر

۶۶۹۲۵۳۱۷