بازارچه کودک گاندی

بازارچه کودک گاندی در سال 1358 راه اندازی شده است و از مراکز مهم عرضه پوشاک کودک در تهران میباشد.

تهران-خیابان گاندی-روبروی نهم
امکانات :

02188797488