پاساژ صفویه ونک

بازار صفویه از مراکز خرید عمومی در تهران است که با معماری سنتی ساخته شده است. بیشتر فروشگاه های بازار صفویه را فروشندگان لباس و کیف و کفش تشکیل می دهند.

تهران-خیابان ولیعصر-روبروی پارک ملت