مرکز خرید ایران زمین

 

مرکز تجاری ایران زمین در ضلع غربی خیابان ایران‌زمین و روبه‌روی مجتمع گلستان واقع است‌. معماری آن جدید و ساده و ویترین  فروشگاه‌های طبقات اول و دوم رو به خیابان است‌.

 

تهران-شهرک غرب (قدس)-خیابان ایران زمین-روبروی خیابان مهستان

02188097775