موزه تاريخ طبيعي

حيوانات تاكسيدرمي شده در اين موزه به نمايش گذاشته شده است. اين موزه به غير از جمعه‌ها باز مي‌باشد.

ميدان هفت‌تير، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني

نظرات مشتریان

Anonymous

جمعه نباید تعطیل میشد. موزه ها برای روز های تعطیل مناسب است.