بیمارستان آپادانا

بیمارستان خصوصی آپادانا درسال ۱۳۳۶ ، تأسیس شده و یکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های تهران است‌. بازسازی کلی این بیمارستان در سال۱۳۸۰ ، انجام شده است‌. بیمارستان آپادانا در شش طبقه بنا شده و ۱۲۰ تخت دارد. مجهز به امکانات جراحی داخلی زنان‌، ICU، CCU اورولوژی‌، پاتولوژی‌، رادیولوژی‌، آزمایشگاه و ... است و با سازمان‌های بیمه دانا، البرز، آسیا، ایران‌، SOS و بانک‌ها (به غیر از بانک ملی‌) قرارداد دارد.

 

خیابان سپهبد قرنی‌، نبش خیابان نوشهر

88827045-8