فَشَم یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش رودبارقصران شهرستان شمیرانات قرار دارد و در گفتار عامیانه بیشتر با نام اوشون-فشم مشهور است.

فشم در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شهر تهران و در مسیر جاده لشگرک قرار گرفته. اوشان، فشم، میگون دارای باغ‌های میوه بسیار هستند و هوای آن در بهار و تابستان معتدل است.

روستاهای ایگل، آهار و شکراب در مسیر اوشان و همچنین روستاهای امامه در مسیر فشم و پس از آن در مسیر راست از دوراهی فشم روستاهای زایگان (زاگون)، لالان (لالونآبنیک (اونک)، گرمابدر، جانستون و در مسیر چپ از دوراهی فشم روستاهای میگون، شمشک، دربندسر از مناطق تفریحی‌اند.

روستاهای ایگل، باغگل آهار و شکرآب در مسیر بعد از اوشان و همچنین روستاهای امامه در مسیر دو راهي امامه(نرسيده به فشم) ودر مسير سمت راست ميدان فشم روستاي روته و بعد به روستاي زایگان (زاگون)مي رسيم جانستون، لازم به ذكر است در دوراهي زايگان سمت چپ به سمت روستا لالان (لالون)و مستقيم روستا آبنیک (اونک)، گرمابدر و دشت لار و در مسیر چپ از دوراهی فشم شهر میگون و روستاهاي جيررود دورود شمشک، دربندسر از مناطق تفریحی‌اند فشم داراي آب هواي خوبي است

تهران، جاده لشگرک، زردبند، فشم