لَواسان یا همان لواسان‌کوچک یا گلندوئک یکی از شهرهای شهرستان شمیرانات استان تهران است. شهر لواسان با جمعیتی برابر با ۱۰٬۵۸۷ نفر (آمار سال ۱۳۸۳) در بخشی به نام بخش لواسانات قرار دارد. شهرستان شمیرانات که مشتمل از سه شهر تجریش، لواسان و قصران است منطقهٔ یک شهر تهران را تشکیل می‌دهد. شهر لواسان را از شمال، کوه‌های ورجین، باغدره، کند و افجه، از سمت باختر کوه‌های قصران، از سمت شمال خاور و خاور کوه‌های ایرا، فیل زمین، لواسان بزرگ (اسم روستایی) و جاجرود و از جنوب کوه‌های تلو، قوچک، زینکوه و ارا کوه در بر می‌گیرند. بخش لواسان دارای روستاهای زیادی‌ است اما بدنهٔ شهر از باختر به خاور را محله‌های ترک مزرعه، احمدآباد، شورکاب، جاییج، گَلَندُوَک «مرکز»، نجارکلا، ناران، قاضی‌آباد، کلاک، سبو بزرگ و سبو کوچک تشکیل می‌دهند. ناصر خسرو قبادیانی در اوایل سفرنامهٔ خود می‌نویسد: «میان ری و آمل کوه دماوند است مانند گنبدی و آن را لواسان گویند»

شمیرانات - لواسان

نظرات مشتریان

mohamad

ba safa va bekr......