قلیان سرا ها بنیاد

نمایش 1-2 از 2 قلیان سرا ها بنیاد
قلیان سرا , بنیاد , شهر کرج , استان البرز
کرج ، بنیاد ، بلوار بهشتی ، سر 350 متری
قلیان سرا , بنیاد , شهر کرج , استان البرز
کرج ، بنیاد ، بلوار بهشتی ، قبل از میدان باهنر