آب انار ونک ( موذن )

کرج ، بلوار موذن ، روبه روی دانشگاه