آب انار ونک ( جهانشهر )

کرج - جهانشهر - میدان مدنی