بستنی نعمت ( 45 متری )

45 متری گلشهر ، به سمت 4 راه گلزار ، نبش اختری غربی
امکانات :