بستنی بهرام

گوهردشت ، بلوار میرزائی پرور
امکانات :