فالوده بستنی میثم

ولیعصر،بالاتر از میدان ولیعصرٍ، نرسیده به فاطمی