امیر چاکلت شعبه 19 تبریز

تبریز ، خیابان ولیعصر

نظرات مشتریان

امیر علی

افتضاحه بابا همون بهتر که جمع کرد من فکر میکردم حداقل هات چاکلتاش خوب باشه که دیدم اونم افتضاهه بهتره بهش بگین مغازه سیگار و فندک و عروسک امیر!!!!