امیر چاکلت شعبه 5 رشت

رشت ، گلسار ، بین خیابان 116 و 118

0131-7724225