کافی شاپ سیاه وسفید

ویژگی اصلی :

متفاوت با سایر کافی شاپ ها با منو ومدیریت جدید

طالقانی شمالی-ابتدای بلوار ماهان-زیر مانتو فروشی گوهران

4411419

نظرات مشتریان

مهرداد

تو شلوغی خیابان طالقانی ، محیط فوق العاده آرومی داره