کافی‌ شاپ سیسیل

شهرک غرب، فازیک، مرکز تجاری گلستان، بالکن طبقه اول

88081838