کافی‌ شاپ برج سفید

خیابان پاسداران - روبه‌روی بوستان ششم - برج سفید - طبقه چهاردهم

22400139