امیر شکلات شعبه 7

تهران - تهرانپارس - خیابان رشید - جنب کندو

77863536

نظرات مشتریان

Anonymous

سلام شعبه7امیرچاکلت آدرسش اشتباه هست من رفتم اما خبری نبود

رکسانا

سلام امیرچاکلت 7 هم آدرسش اشتباه هست هم شمارش